POPIS  STAVEBNÍ  DIVIZE

 • Stavební divize společnosti LUTO Invest, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející stavební společností
  s působností  po celém území České republiky.
 • Naše společnost realizuje veškeré typy staveb od jednoduchých zakázek malého rozsahu, až po velice náročné, komplexní stavební a developerské projekty.
 • Našimi zákazníky jsou jak velké společnosti a veřejný sektor, tak i drobní investoři.
  Ke každému zákazníkovi přistupujeme zcela individuálně a dle jeho potřeb.
 • Disponujeme vlastním skladovým a výrobním zázemím.
 • Provozujeme vlastní zámečnické dílny s veškerým vybavením pro zakázkovou výrobu.
 • Máme vlastní zaměstnance různých profesí, a proto jsme schopni dodávat veškeré služby takzvaně „na klíč“ jako generální dodavatel.
 • Z technického vybavení disponujeme vlastní stavební technikou – bagry, mini bagry, manipulátor, příkopové válce, čelní nakladače a nákladní vozidla.
 • Vlastníme systémové fasádní lešení (3.000 m2), a standardní technické vybavení pro realizaci staveb – stavební buňky, drobné ruční nářadí…
 • Provozujeme vlastní projekční oddělení.
 • K požadavkům zákazníka přistupujeme vždy otevřeně, s ochotou naslouchat. Pokud to rozsah práce a termín realizace vyžaduje, máme k dispozici celou řadu roky prověřených subdodavatelů, kteří jsou na vysoké profesionální úrovni. Tato spolupráce zaručuje, že jsme schopni zvládnout zakázku jakéhokoliv rozsahu a v maximální možné kvalitě.
 • Při všech prováděných činnostech se zaměřujeme na kvalitu stavebního díla, ochranu zdraví a bezpečnost práce s maximálním ohledem na životní prostředí. Snažíme se využívat takové postupy, které budou naplňovat všechny tyto atributy a přispívat k dalšímu růstu spokojených zákazníků.
 • Projekty dle speciálních požadavků zákazníků, na jejichž realizaci se musí podílet více subdodavatelů, realizujeme jen a výhradně ve spolupráci s renomovanými organizacemi, které vlastní příslušné certifikace, splňují veškeré zákonem požadované normy a nařízení,   mají zavedený systém řízení  jakosti  řady  organizací dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a dle OHSAS 18001:2007.
 • Společnost má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu s limitem plnění
  50 000 000 Kč u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Toto pojištění chrání naše zákazníky pro případ vzniku pojistné události v souvislosti s činností pojištěného.

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 774 153 954

Kontakt na naši zákaznickou linku